Transformatie cultuurhistorisch erfgoed

Neerkant – 2019-heden

P15 is door de eigenaars van een industrieel gebouw, een voormalige reinwaterkelder met opjaagstation, gevraagd de omvorming naar een woning mogelijk te maken. Daarvoor is eerst een cultuurhistorische analyse gemaakt van de locatie en het fenomeen reinwaterkelder. Dit heeft geresulteerd in een ruimtelijke strategie om met behoud van cultuurhistorische waarden dit erfgoed om te vormen naar een woning. Deze strategie is vervolgens uitgewerkt door een bouwkundig architect met ondersteuning door P15.