Netwerk

P15 (stads)landschappen maakt deel uit van een netwerk van onafhankelijk opererende bedrijven. Het resultaat is meer dan de som der delen. Zo paren we persoonlijke aandacht en laagdrempelige dienstverlening aan een grote mate van flexibiliteit en deskundigheid.  In het netwerk zijn specialisten opgenomen op het vlak van beeldkwaliteit, beheer, beplanting, cultuurhistorie, dendrologie, ecologie, inspraak, kunst, landelijk gebied, landschap, openbare ruimte, participatie, planologie, stedenbouw en tuinen.

Wij werken volgens DNR2011.