Bossche Lustwarande

De stad ‘s-Hertogenbosch wordt aan de zuidzijde omgeven door een brede band met kastelen, landgoederen en buitenplaatsen. Deze studie van deze zogenoemde Bossche Lustwarande is uitgevoerd in drie delen: Inventarisatie landgoederencomplexen, Patroonstudie en Analyse van de aanleg. Daarbij is gebruik gemaakt van de beschikbare schriftelijke en cartografische bronnen. Op basis daarvan is een patroonstudie gedaan van landschapspatroon en -structuur, die deels speculatief is. Verder is per deelcomplex een karakterisering gemaakt per individuele groenaanleg. De patroonstudie beoogd een beeld te geven van de ontwikkeling van de Bossche Lustwarande als een geheel van( soms samenhangende) groengebieden op basis van een morfologisch vergelijkende werkwijze, waarin bodemgesteldheid, kavelpatronen, toponiemen en geschreven bronnen zijn meegenomen.

Eventuele omissies en fouten zullen indien gemeld worden rechtgezet.