Functieverandering

Ieder perceel grond en ieder gebouw in Nederland heeft een bestemming die is vastgelegd in een bestemmingsplan. Gewenste en ongewenste ontwikkelingen zijn vastgelegd in structuurplannen en toekomstvisies. Het is niet ongebruikelijk dat u als particulier of ondernemer tegen beperkingen aanloopt als het gaat om het door u gewenste gebruik van een gebouw of stuk grond. Soms betreft het een verandering van gebruik. Het kan zijn dat het door u beoogde gebruik (“Wonen” in plaats van “Agrarisch” of “Horeca” in plaats van “Detailhandel”) niet zonder een bestemmingsplanwijziging mogelijk is. Soms kan het via een vrijstelling geregeld worden of is het een kwestie van het verkrijgen van een specifieke vergunning. Als uw adviseur kan P15 de gemeente, de provincie of het waterschap het initiatief voorleggen.

Een goed advies kan een particulier of ondernemer veel rompslomp besparen. Indien de geldende regels niet voorzien in de beoogde functieverandering moet meestal het bestemmingsplan worden aangepast. Deze procedure kan relatief eenvoudig worden doorlopen als het bestemmingsplan reeds voorziet in wijzigingsmogelijkheden. Indien een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk blijkt zal eerst een principeverzoek worden ingediend bij de gemeente. Op basis daarvan spreekt de gemeente zich uit over de wenselijkheid van het initiatief en of zij daar juridisch aan mee wil werken. Vervolgens kan er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld voor de locatie. Naast een toelichting bestaat een bestemmingsplanwijziging uit een kaart (de verbeelding) en voorschriften (de regels). Via P15 kan ook een digitale versie van het plan worden aangeleverd aan de gemeente (iets wat overigens verplicht is). Wij staan u graag terzijde met een maatwerkadvies voor uw situatie.