Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

P15(stads)landschappen verwerkt uw gegevens in het kader van uw gebruik van de website in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verzameld, verwerkt en gebruikt. Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van: 1) het uitvoeren van een overeenkomst, 2) administratieve doeleinden, 3) communicatiedoeleinden inzake de opdracht en 4) wettelijke verplichtingen. De grondslag voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht. Betreffende gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.

P15.nl gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden van de website.