Cultuurhistorie en (Groen) erfgoed

De ruimtelijke en visuele verandering van stad, dorp en landelijk gebied die begon tijdens de industriële revolutie gaat nog immer voort. Met de snelle groei van steden, dorpen en industrieterreinen in de afgelopen decennia lijkt het wel alsof heel Nederland er overal hetzelfde uit is gaan zien. De grote historisch gegroeide variatie en eigenheid komt daarmee op vele plekken onder druk te staan. Cultuurhistorie is daarom een belangrijk aandachtspunt geworden in de ruimtelijke planvorming.

Sinds 2012 moeten gemeenten in hun ruimtelijke plannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Om te weten wat die waarden zijn, is vaak cultuurhistorisch onderzoek nodig. Cultuurhistorie is een onderdeel van geschiedenis in bredere zin. Cultuurhistorie is in Nederland een bredere term voor de combinatie van een aantal ruimtelijke wetenschappen, zoals archeologie, historische geografie, historische bouwkunde, historische ecologie, toponymie en patroonstudie.

Het is altijd verstandig om een beoogde ruimtelijke ontwikkeling in historisch perspectief te bezien. Soms is het nodig om ten behoeve van een ruimtelijke procedure een cultuurhistorische analyse van het (stads)landschap op te laten stellen. P15 (stads)landschappen heeft een ruime ervaring met dergelijke cultuurhistorische analyses en patroonstudies en is u hierbij graag van dienst.

Een vaak vergeten aspect van cultuurhistorie is het Groen Erfgoed. Groen erfgoed is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van historische groenaanleg zoals tuinen, parken, woonwijken, verdedigingswerken, begraafplaatsen, buitenplaatsen en landgoederen. Vaak is er daarbij sprake van ensemblewaarde. De verschillende groenelementen vormen een aantrekkelijk en herkenbaar geheel met elkaar of met gebouwde constructies. De voor Nederland zo typerende cultuurlandschappen met door de mens beïnvloed groen zoals lanen, knotbomen, hakhout (sterren)bossen en houtwallen vallen ook onder de noemer Groen Erfgoed.

Voor het inventariseren van of het adviseren over Groen Erfgoed bent u bij ons aan het juiste adres. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.