Advies

P15 (stads)landschappen kan u adviseren op het gebied van ruimtelijke ordening, denk daarbij aan functieverandering, waaronder omzetting naar natuur of wonen en gebiedsontwikkeling. Advies betreffende ruimtelijke ordeningsvraagstukken worden in principe alleen in Nederland aangeboden. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advisering over ruimtelijke kwaliteit alsook cultuurhistorie.