Gebiedsontwikkeling

Naast bestemmingsplannen die het beoogde of ongewenste gebruik vastleggen, stellen gemeenten ook strategische plannen op als raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen. Een dergelijk document kan zich beperken tot een enkel onderwerp of juist heel breed van opzet zijn. Het is daarom altijd verstandig te kijken of er naast het bestemmingsplan mogelijkheden zijn om een initiatief aan een strategisch plan op te hangen. Sommige initiatieven beslaan een groot oppervlakte met meerdere percelen of vragen om een visie op het grotere geheel. Ook kan het verstandig zijn om met anderen samen te werken. Zo kan een samenhangende visie of plan voor een geheel gebied worden opgesteld. Hoewel het doel functiewijziging blijft wordt er dan ingezet op een gebiedsontwikkeling. Dit biedt ook voordelen in de procedure en in de kosten. Daarnaast wordt een gemeenschappelijk plan sneller positief benaderd dan meerdere losse initiatieven.

Om een gebied -of dit nu groot is of klein- te kunnen gebruiken, moet de inrichting van die plek voldoen aan de eisen van de (beoogde) gebruikers. Vooral specifiek gebruik zoals dat te vinden is op recreatieterreinen en in natuurgebieden vraagt om een weldoordachte gebiedsinrichting. Beleving, groen en functionaliteit komen samen in dergelijke gebieden, zeker waar er meerdere functies worden gecombineerd. Om te komen tot een passende terreininrichting zijn bezoekersintensiteit en toegankelijkheid relevant. Het gaat zowel in recreatie- als natuurgebieden vooral om het organiseren van het gebruik, het verdelen van de drukte, het geleiden van bezoekers en het sturen van het gedrag van die bezoekers.

Wij hebben een ruime ervaring met dergelijke gebiedsontwikkelingen en CPO-projecten en vertellen u graag meer over de mogelijkheden.