Landgoed en Buitenplaats

In de afgelopen 10 jaar heeft P15 voor particulieren en bedrijven gewerkt aan meer dan 30 landgoederen en buitenplaatsen. Het betreft dan zowel bestaande (historische) landgoederen en buitenplaatsen als nieuwe landgoederen volgens de Rood-voor-Groen-regeling. Inmiddels zijn ook verschillende door P15 (stads)landschappen ontworpen nieuwe landgoederen gerealiseerd. Vaak gaat het om specifieke vragen over de totaalaanleg, openstelling, beplanting of beheer. U kunt bij P15 terecht vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoering, dus niet alleen voor het ontwerp of de beplanting.

Landgoederen en buitenplaatsen komen onder voorwaarden in aanmerking voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Deze NSW biedt eigenaren fiscale voordelen (bijvoorbeeld vrijstelling van OZB en overdrachtsbelasting). Er zijn diverse voorwaarden voor rangschikking, waaronder openstelling voor het publiek, terreingrootte en inrichting. P15 (stads)landschappen kan u adviseren over de mogelijkheden voor NSW-rangschikking en eventuele noodzakelijke nieuwe paden, aanvullende beplanting of terreinaanleg. Het is overigens ook mogelijk om bepaalde landschappelijk ingerichte terreinen met (beoogde) natuurwaarden onder de NSW te rangschikken. Denk dan aan golfbanen, landschapscampings of een (natuur)begraafplaats. Wij vertellen u graag meer.