Project tag: functiewijziging

Recreatief Knooppunt

Uden-Noord – 2020-heden De noordelijke stadsrand van Uden is aangewezen als transformatiezone. In het kader daarvan zijn reeds diverse ontwikkelingen in gang gezet, waaronder de bouw van een nieuw ziekenhuis, hotel-restaurant, foodcourt en nieuwe woningen. Aan de noordzijde van de stad Uden is ook het natuurgebied de Maashorst gesitueerd, dat ruim 2400 ha meet. Een […]

Transformatielocatie VAB

Asten – 2020-heden Aan de rand van het dorp Asten, tegenover het Museum Peel en Klok, staat een in onbruik geraakte boerderij. Om ongewenst gebruik te voorkomen is gezocht naar een mogelijke invulling van deze zogenoemde VAB-locatie (Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocatie). In opdracht van een lokale projectontwikkelaar is een verkavelingsplan gemaakt voor nieuwbouwwoningen ter plaatse van […]

Landschappelijke inpassing

Someren – 2020 Buurtschap De Hoef is gelegen net buiten de bebouwde kom van Someren, nabij de randweg. Dit buurtschap verandert van gebruik nu sinds enkele jaren de agrarische functies worden gestaakt. Er is een verschuiving gaande naar een woonfunctie. Zo zijn reeds stallen van intensieve veehouderijbedrijven vervangen door nieuwe huizen met ruime tuinen. De […]

Transformatie cultuurhistorisch erfgoed

Neerkant – 2019-heden P15 is door de eigenaars van een industrieel gebouw, een voormalige reinwaterkelder met opjaagstation, gevraagd de omvorming naar een woning mogelijk te maken. Daarvoor is eerst een cultuurhistorische analyse gemaakt van de locatie en het fenomeen reinwaterkelder. Dit heeft geresulteerd in een ruimtelijke strategie om met behoud van cultuurhistorische waarden dit erfgoed […]

Zorglandgoed

Lage Haghorst – 2019-heden Op een gemengd agrarisch bedrijf met varkens, koeien, akkerbouw en bomenteelt is sinds 2010 ook een kleine zorgboerderij aanwezig. Met het oog op de geringe toekomstmogelijkheden van intensieve landbouw op deze locatie is besloten een transitie te maken naar maatschappelijke doeleinden en de zorgboerderij uit te bouwen tot een geïntegreerd zorgconcept […]

Uitbreidingsplan

Vessem – 2018-heden In opdracht van de Gemeente Eersel is een nieuw verkavelingsplan opgesteld voor de uitbreidingswijk Postels Huufke aan de rand van Vessem. Reeds in 2004 was besloten om achter de historische bebouwing van het Veneind de uitbreiding van Vessem te realiseren. Nadat de grondeigenaren eerst zelf waren gestart met de ruimtelijke planvorming, is […]

Nieuw Landgoed

Boksheide – 2017-heden Ter plaatse van een eerder vergund nieuw landgoed, dat in 2011 was geïnitieerd door een projectontwikkelaar, is door P15 een geheel nieuw ontwerp gemaakt voor wederom een nieuw landgoed. Dit initiatief kwam van een particulier, die hier graag wil wonen en de natuur een warm hart toedraagt. Het uitgangspunt was een bijna […]

One Room Hotel Suites

Heeswijk-Dinther – 2017-2018 In opdracht van de eigenaren van een bed and breakfast in Heeswijk is een plan gemaakt voor de omvorming van aanliggende gronden tot een one room boutique resort. P15 heeft hiervoor een inrichtingsplan gemaakt met telkens landschappelijk gelegen opzichzelfstaande suites in losse gebouwen binnen een groen raamwerk met hoge natuurwaarde. Verder heeft […]

Inbreidingsplan

Oirschot – 2016-2019 Op een locatie aan de rand van de bebouwde kom van Oirschot was een groot tuinbouwbedrijf gevestigd. P15 heeft in opdracht van de eigenaar en een projectontwikkelaar een verkavelingsplan opgesteld voor woningbouw ter plaatse van de kassen. Om de nieuwe woningen naadloos te integreren in de bestaande stedelijke structuren is een doodlopende […]

Landgoedherstel

Klein-Zundert – 2012-heden In 2012 heeft P15(stads)landschappen van de Provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen een plan te maken voor de herontwikkeling van het historische landgoed Vrede Oord in Zundert. Het doel was de ter plaatse gevestigde boomkwekerij uit te plaatsen en de daarbij vrijkomende gronden in te zetten voor herstel van het landgoed, natuurontwikkeling en […]