Buitengebied in Ontwikkeling

Someren-Heikant – 2009-2011

In het kader van het provinciale programma Buitengebied in Ontwikkeling zijn op twee locaties, net buiten de bebouwde kom van Someren, een glastuinbouwbedrijf en een veeschuur herbestemd naar woningbouw met als extra bijdrage aan de plaatselijke leefbaarheid een ruime landschappelijke inpassing. Het grootste deel van de totaal bijna 7,2 hectare is groen ingericht als weiland met brede groensingels en als natuurgebied met bosjes en een poel. P15 heeft de eigenaar van beide locaties begeleid in de herbestemming, de inrichting, beeldkwaliteit en beplanting van de landschappelijke gebiedsdelen.