Project tag: beplanting

Landschappelijke inpassing

Someren – 2020 Buurtschap De Hoef is gelegen net buiten de bebouwde kom van Someren, nabij de randweg. Dit buurtschap verandert van gebruik nu sinds enkele jaren de agrarische functies worden gestaakt. Er is een verschuiving gaande naar een woonfunctie. Zo zijn reeds stallen van intensieve veehouderijbedrijven vervangen door nieuwe huizen met ruime tuinen. De […]

Zorglandgoed

Lage Haghorst – 2019-heden Op een gemengd agrarisch bedrijf met varkens, koeien, akkerbouw en bomenteelt is sinds 2010 ook een kleine zorgboerderij aanwezig. Met het oog op de geringe toekomstmogelijkheden van intensieve landbouw op deze locatie is besloten een transitie te maken naar maatschappelijke doeleinden en de zorgboerderij uit te bouwen tot een geïntegreerd zorgconcept […]

Uitbreidingsplan

Vessem – 2018-heden In opdracht van de Gemeente Eersel is een nieuw verkavelingsplan opgesteld voor de uitbreidingswijk Postels Huufke aan de rand van Vessem. Reeds in 2004 was besloten om achter de historische bebouwing van het Veneind de uitbreiding van Vessem te realiseren. Nadat de grondeigenaren eerst zelf waren gestart met de ruimtelijke planvorming, is […]

Nieuw Landgoed

Boksheide – 2017-heden Ter plaatse van een eerder vergund nieuw landgoed, dat in 2011 was geïnitieerd door een projectontwikkelaar, is door P15 een geheel nieuw ontwerp gemaakt voor wederom een nieuw landgoed. Dit initiatief kwam van een particulier, die hier graag wil wonen en de natuur een warm hart toedraagt. Het uitgangspunt was een bijna […]

One Room Hotel Suites

Heeswijk-Dinther – 2017-2018 In opdracht van de eigenaren van een bed and breakfast in Heeswijk is een plan gemaakt voor de omvorming van aanliggende gronden tot een one room boutique resort. P15 heeft hiervoor een inrichtingsplan gemaakt met telkens landschappelijk gelegen opzichzelfstaande suites in losse gebouwen binnen een groen raamwerk met hoge natuurwaarde. Verder heeft […]

Kasteelpark

Pouzauges [F] – 2016 Een ondernemer, die een kasteeltje in Frankrijk had gekocht met als doel daar een hotel te realiseren, heeft in 2016 P15 opdracht gegeven de bestaande beplanting in het kasteelpark te inventariseren en beoordelen. Op basis van de inventarisatie ter plekke zijn voorstellen voor ingrepen in de parkaanleg gedaan met beplantings- en […]

Inbreidingsplan

Oirschot – 2016-2019 Op een locatie aan de rand van de bebouwde kom van Oirschot was een groot tuinbouwbedrijf gevestigd. P15 heeft in opdracht van de eigenaar en een projectontwikkelaar een verkavelingsplan opgesteld voor woningbouw ter plaatse van de kassen. Om de nieuwe woningen naadloos te integreren in de bestaande stedelijke structuren is een doodlopende […]

Privétuin

Vessem – 2016-2022 Op verzoek van een echtpaar uit Vessem heeft P15 een nieuw ontwerp gemaakt voor de achtertuin. De overgroeide tuin bij een zestigerjarenbungalow is ruimtelijker gemaakt zonder het unieke karakter van de plek aan te tasten. Naast een tuinontwerp bestonden de werkzaamheden uit snoeiadviezen en het opstellen van beplantingsplannen. Het ontwerp wordt in […]

Poort van Laarbeek

Aarle-Rixtel – 2014 Op een locatie aan de rand van Aarle-Rixtel, tegen de Zuid-Willemsvaart, is door een projectontwikkelaar een bouwproject gerealiseerd genaamd Poort van Laarbeek. Dit bouwinitiatief had een aanpassing van de detailafwatering tot gevolg en maakte het inbuizen van een hoofdwaterloop noodzakelijk. Als gevolg daarvan diende er een aanpassing van de waterloop stroomopwaarts te […]

Ecologische stapsteen

Someren-Eind – 2011-2013 Nabij Someren-Eind ontspringt de Kleine Aa uit diverse gegraven brontakken. Een van deze brontakken voert door de Broekvelden en heet de Broekveldenloop. Aan deze loop is een ecologische stapsteen ontworpen met bloemenweide, poel en bosschages. Het gebied heeft zich snel ontwikkeld tot een groene oase en wordt beheerd door een plaatselijke natuurwerkgroep.