Poort van Laarbeek

Aarle-Rixtel – 2014

Op een locatie aan de rand van Aarle-Rixtel, tegen de Zuid-Willemsvaart, is door een projectontwikkelaar een bouwproject gerealiseerd genaamd Poort van Laarbeek. Dit bouwinitiatief had een aanpassing van de detailafwatering tot gevolg en maakte het inbuizen van een hoofdwaterloop noodzakelijk. Als gevolg daarvan diende er een aanpassing van de waterloop stroomopwaarts te worden gerealiseerd met een vergroting van de waterbergingscapaciteit om piekafvoeren op te vangen. P15 heeft in opdracht van de projectontwikkelaar de waterberging uitgewerkt en ingepast tussen de bestaande beplanting in samenwerking met de gemeente en het waterschap.