Beplantingsplannen

Of de ruimte die u tot uw beschikking heeft nu groot is of klein een goed doordacht ontwerp haalt het meeste uit de plek en biedt plaats aan uw specifieke eisen. Een door ervaren hand geselecteerde beplanting maakt dat het noodzakelijke onderhoudsniveau tegemoetkomt aan uw wensen. Dit geldt zowel voor een stedelijke als landschappelijke context. In deze tijden van klimaatverandering is het belangrijk planten te kiezen die passen bij de groeiplaatsomstandigheden en bestand zijn tegen de veranderende condities. Daarbij kan een goedgekozen beplanting bijdragen aan een beter klimaat op hele lokale schaal, bijvoorbeeld door het vasthouden van regenwater of het tegengaan van het “stedelijk hitte-eiland effect”. Beplanting heeft een meerwaarde in zowel een groene als bebouwde omgeving.

P15 (stads)landschappen heeft een ruime ervaring met het opstellen van specifieke beplantingsplannen voor natuurgebieden, recreatieterreinen en nieuwe landgoederen. Het gaat dan zowel om de realisatie van op de bodem en vochtvoorziening afgestemde nieuwe bossen en groensingels als boomgaarden, bomenrijen, bomenlanen en boomgroepen. Soms is plaatselijk een gedetailleerde beplanting wenselijk voor de beleving of herkenbaarheid. Op dergelijke plekken worden struiken, bloembollen of vaste planten toegevoegd. Dit versterkt ook het seizoensbeeld. Wij adviseren u ook graag over toe te passen zaaimengsel voor bijvoorbeeld speelweide, bloemrijk grasland of bijenlinten en het beheer.

Groen is ook van groot belang voor het aanzien en de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Het gaat dan zowel om openbaar groen zoals parken, plantsoenen en sportterreinen, alsook om privégroen. De sfeer van iedere groene ruimte – klein en groot – hangt sterk af van de gekozen beplanting in combinatie met de materiaalkeuze van verharding, afscheidingen, constructies en accessoires. Een tuin is erg persoonlijk, maar ook de inrichting van straat, plantsoen, speeltuin of park dient op de situatie te worden afgestemd. P15 (stads)landschappen werkt bij voorkeur vanuit de kwaliteiten die een plek reeds bezit. Onze ontwerpen zijn dan ook altijd maatwerk!