Stadslandschap

Hoewel Nederland statistisch gezien grotendeels onbebouwd is, rijgen de verstedelijkte gebieden zich in sommige regio’s aaneen tot een stadslandschap. Dit stadslandschap is samengesteld uit afwisselend dichter en dunner bebouwde gebieden met vaak heel diverse functies zoals: water, woongebieden, werkgebieden, industriële complexen, glastuinbouwgebieden, sportfaciliteiten, parken, recreatiegebieden, volkstuinen, ingesloten natuurgebieden, historische ensembles, verspreide bebouwing, landbouwenclaves, kanalen en alle infrastructuur die de onderdelen verbindt. Het stadslandschap kan heel uitgestrekt, maar ook kleiner zijn, zoals de aaneenrijging van dorpen, voorstadswijken, industrieterreinen, stadskerngebieden, kantoorclusters, recreatieterreinen en natuurgebieden die de metropoolregio Eindhoven laat zien. De meeste ontwerpopgaven in bebouwde gebieden zijn ontwerpopgaven van het stadslandschap.

Het kan dan gaan om inbreidingslocatie en uitbreidingsgebieden voor woningbouw of bedrijvigheid, maar ook om de inrichting van de openbare ruimte, parken, recreatie- of sportterreinen. P15 (stads)landschappen kan op ieder schaalniveau ontwerpopgaven binnen het stadslandschap voor u en met u uitwerken. De functionaliteit staat daarbij voorop. Maar ook de schoonheid mag niet worden vergeten. Verkavelingsplannen van zowel de uitbreidingsgebieden als de inbreidingslocaties – waarbij open ruimtes binnen de bebouwde kom worden opgevuld- vragen een goed doordachte opzet die bestendig genoeg is om decennia mee te gaan en flexibel genoeg is om veranderende eisen op te vangen.

P15 (stads)landschappen verzorgt indien gewenst het gehele traject van ideeënvorming via inrichtingsvoorstellingen en bewonersparticipatie tot uitvoering ter plaatse. Een extra aandachtspunt in de openbare ruimte is het cultuurhistorisch aspect. Denk daarbij aan historische stadsparken, stadswater of (markt)pleinen, maar ook aan voormalige kloosterterreinen, binnenhoven, steegjes en oude werk- en fabrieksterreinen. Veel van de niet bebouwde ruimte in steden en dorpen is niet openbaar toegankelijk. Deze plekken zijn het exclusief domein van de eigenaars, bewoners of gebruikers. Ook voor dergelijke plekken bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben in de afgelopen jaren diverse ontwerpen op diverse schalen binnen het stadslandschap gemaakt voor particulieren (waaronder CPO’s), bedrijven, projectontwikkelaars en gemeenten. Neem contact voor een vrijblijvende kennismaking.