One Room Hotel Suites

Heeswijk-Dinther – 2017-2018

In opdracht van de eigenaren van een bed and breakfast in Heeswijk is een plan gemaakt voor de omvorming van aanliggende gronden tot een one room boutique resort. P15 heeft hiervoor een inrichtingsplan gemaakt met telkens landschappelijk gelegen opzichzelfstaande suites in losse gebouwen binnen een groen raamwerk met hoge natuurwaarde. Verder heeft P15 de landschappelijke onderbouwing voor de functiewijziging naar recreatie en horeca verzorgd.