Nieuw Landgoed

Boksheide – 2017-heden

Ter plaatse van een eerder vergund nieuw landgoed, dat in 2011 was geïnitieerd door een projectontwikkelaar, is door P15 een geheel nieuw ontwerp gemaakt voor wederom een nieuw landgoed. Dit initiatief kwam van een particulier, die hier graag wil wonen en de natuur een warm hart toedraagt. Het uitgangspunt was een bijna vlakke landbouwkavel van ruim 15,5 hectare, die aan drie zijden wordt omsloten door bestaand bos. Er is ingezet op een situatieve benadering. Het nieuwe landgoed kent een asymmetrische opzet zonder formele assen of lijnen. Het doel is een informeel geheel waar rijk geschakeerd groen de boventoon voert en bebouwing zichtbaar ondergeschikt is. De benadering van de woningen dient indirect te zijn. Het nieuwe landgoed dient natuur en cultuur te combineren in een ruimtelijk en visueel aantrekkelijk geheel, dat is opengesteld voor wandelaars maar tevens privacy biedt voor de bewoners.

Het integrale ontwerp is tussen 2017 en 2020 tot stand gekomen in meerdere ontwerpsessies met de initiatiefnemers, waarbij parallel ontworpen is aan de woningen en is nagedacht over het beheer en de duurzame instandhouding van het landgoed als geheel. De inrichting is gericht op enkele specifieke soorten: Patrijs, wilde bijen, Citroenvlinder, Heggemus en Steenuil. Als bijzondere ingrepen ten behoeve van de biodiversiteit zijn de bijenschans, keverbanken, vlinderlinten, patrijzenstrook, nestkasten en overwinteringskuil voor koudbloedigen.

Ruim 8 hectare is ingericht als nieuwe natuur. P15 heeft een integraal inrichtingsplan ontworpen voor deze plek en verder een toelichting geschreven voor het bestemmingsplan, een beplantingsplan opgesteld, een beheerplanplan geschreven en de uitvoering begeleid.