Uitbreidingsplan

Vessem – 2018-heden

In opdracht van de Gemeente Eersel is een nieuw verkavelingsplan opgesteld voor de uitbreidingswijk Postels Huufke aan de rand van Vessem. Reeds in 2004 was besloten om achter de historische bebouwing van het Veneind de uitbreiding van Vessem te realiseren. Nadat de grondeigenaren eerst zelf waren gestart met de ruimtelijke planvorming, is de gemeente wegens de geringe voortgang in 2018 zelf ingestapt om de bestemmingsplanprocedure over te nemen. Op de locatie waren toen een snijbloemenkwekerij en een veehouderij gevestigd.

P15 heeft in nauwe samenwerking met de gemeente het stedenbouwkundig plan uitgewerkt. Daarbij is bijzondere aandacht geschonken aan de cultuurhistorie van de locatie en de mogelijkheden voor behoud van de aanwezige historische boerderijen en bijgebouwen. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is gekeken naar de landschappelijke inpassing van de nieuwbouwwoningen, de detaillering van straten en openbaar groen, duurzaam waterbeheer en beeldkwaliteit. Ruim de helft van het plangebied zal groen worden ingericht; een groot deel als natuurzone met een natuurlijk heringerichte waterloop.