Zorglandgoed

Lage Haghorst – 2019-heden

Op een gemengd agrarisch bedrijf met varkens, koeien, akkerbouw en bomenteelt is sinds 2010 ook een kleine zorgboerderij aanwezig. Met het oog op de geringe toekomstmogelijkheden van intensieve landbouw op deze locatie is besloten een transitie te maken naar maatschappelijke doeleinden en de zorgboerderij uit te bouwen tot een geïntegreerd zorgconcept met dagbesteding, therapeutische zorg en residentiele zorg. Op basis van meerdere regelingen gericht op het afbouwen van de intensieve veehouderij en het verbeteren van de hoeveelheid natuur is besloten een zorglandgoed te ontwikkelen en de landbouwactiviteiten gefaseerd te staken.

P15 is benaderd om een integraal ruimtelijk concept uit te werken voor dit nieuwe zorglandgoed, dat gefaseerd kan worden uitgevoerd en iets toevoegt aan de aanliggende natuurterreinen langs het riviertje de Reusel en als schakel kan fungeren tussen de landgoederen Annanina’s Rust en De Baest. De zorgbebouwing is bewust uiteengelegd om beweging van cliënten en bezoekers te bevorderen. De natuur, bloemen en planten en dieren worden in de zorg betrokken. Daarom zijn er ook dierenweides, boomgaarden en tuintjes opgenomen naast natuurterreinen en nieuw bos.