Kasteelpark

Pouzauges [F] – 2016 Een ondernemer, die een kasteeltje in Frankrijk had gekocht met als doel daar een hotel te realiseren, heeft in 2016 P15 opdracht gegeven de bestaande beplanting in het kasteelpark te inventariseren en beoordelen. Op basis van de inventarisatie ter plekke zijn voorstellen voor ingrepen in de parkaanleg gedaan met beplantings- en onderhoudsadviezen.