Inbreidingsplan

Oirschot – 2016-2019

Op een locatie aan de rand van de bebouwde kom van Oirschot was een groot tuinbouwbedrijf gevestigd. P15 heeft in opdracht van de eigenaar en een projectontwikkelaar een verkavelingsplan opgesteld voor woningbouw ter plaatse van de kassen. Om de nieuwe woningen naadloos te integreren in de bestaande stedelijke structuren is een doodlopende weg doorgetrokken als ruggengraat van het nieuwe woongebied. In totaal zijn ter plaatse 6 nieuwe woningen gerealiseerd. P15 heeft een inrichtingsplan opgesteld, een toelichting geschreven voor het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan opgesteld en beplantingsadvies gegeven.