Landschappelijke inpassing

Someren – 2020

Buurtschap De Hoef is gelegen net buiten de bebouwde kom van Someren, nabij de randweg. Dit buurtschap verandert van gebruik nu sinds enkele jaren de agrarische functies worden gestaakt. Er is een verschuiving gaande naar een woonfunctie. Zo zijn reeds stallen van intensieve veehouderijbedrijven vervangen door nieuwe huizen met ruime tuinen. De eigenaar van een perceel tegen een dergelijke transformatielocatie heeft P15 verzocht een verkaveling voor twee nieuwe woningen met landschappelijke inpassing op te stellen. Middels een sturende landschappelijke inpassing zijn de landschappelijke waarden en de beleving van de plek versterkt. Op basis van de gekozen ruimtelijke strategie en landschappelijke inpassing is door derden een bestemmingsplan voor woningbouw op de locatie opgesteld.