Transformatielocatie VAB

Asten – 2020-heden

Aan de rand van het dorp Asten, tegenover het Museum Peel en Klok, staat een in onbruik geraakte boerderij. Om ongewenst gebruik te voorkomen is gezocht naar een mogelijke invulling van deze zogenoemde VAB-locatie (Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocatie). In opdracht van een lokale projectontwikkelaar is een verkavelingsplan gemaakt voor nieuwbouwwoningen ter plaatse van de huidige leegstaande stallen en voormalige bedrijfswoning.