Recreatief Knooppunt

Uden-Noord – 2020-heden

De noordelijke stadsrand van Uden is aangewezen als transformatiezone. In het kader daarvan zijn reeds diverse ontwikkelingen in gang gezet, waaronder de bouw van een nieuw ziekenhuis, hotel-restaurant, foodcourt en nieuwe woningen. Aan de noordzijde van de stad Uden is ook het natuurgebied de Maashorst gesitueerd, dat ruim 2400 ha meet. Een locatie aan de Doelenweg zou de ideale plek zijn voor een nieuw recreatief knooppunt om de Maashorst vanaf Uden te ontsluiten.

P15 is door de grondeigenaren gevraagd een inrichtingsplan op te stellen dat recreatie en natuur combineert tot een aantrekkelijk geheel. In het plan zijn een restaurant met bezoekers- en informatiecentrum opgenomen naast een parkeerplaats, speelplaats, camperplaatsen en verblijfsaccommodaties (trekkershutten en safaritenten) binnen een groen raamwerk. Door inbedding in het bestaande netwerk van wandel- en fietspaden zal hier ook praktisch een recreatief knooppunt ontstaan.