Project tag: natuurontwikkeling

Zorglandgoed

Lage Haghorst – 2019-heden Op een gemengd agrarisch bedrijf met varkens, koeien, akkerbouw en bomenteelt is sinds 2010 ook een kleine zorgboerderij aanwezig. Met het oog op de geringe toekomstmogelijkheden van intensieve landbouw op deze locatie is besloten een transitie te maken naar maatschappelijke doeleinden en de zorgboerderij uit te bouwen tot een geïntegreerd zorgconcept […]

Uitbreidingsplan

Vessem – 2018-heden In opdracht van de Gemeente Eersel is een nieuw verkavelingsplan opgesteld voor de uitbreidingswijk Postels Huufke aan de rand van Vessem. Reeds in 2004 was besloten om achter de historische bebouwing van het Veneind de uitbreiding van Vessem te realiseren. Nadat de grondeigenaren eerst zelf waren gestart met de ruimtelijke planvorming, is […]

Nieuw Landgoed

Boksheide – 2017-heden Ter plaatse van een eerder vergund nieuw landgoed, dat in 2011 was geïnitieerd door een projectontwikkelaar, is door P15 een geheel nieuw ontwerp gemaakt voor wederom een nieuw landgoed. Dit initiatief kwam van een particulier, die hier graag wil wonen en de natuur een warm hart toedraagt. Het uitgangspunt was een bijna […]

Ecologische stapsteen

Someren-Eind – 2011-2013 Nabij Someren-Eind ontspringt de Kleine Aa uit diverse gegraven brontakken. Een van deze brontakken voert door de Broekvelden en heet de Broekveldenloop. Aan deze loop is een ecologische stapsteen ontworpen met bloemenweide, poel en bosschages. Het gebied heeft zich snel ontwikkeld tot een groene oase en wordt beheerd door een plaatselijke natuurwerkgroep.

Landgoed Laag-Heukelom

Oisterwijk – 2011-2018 Op basis van eerder ontworpen nieuwe landgoederen hebben de eigenaren van de betreffende gronden P15 verzocht een ontwerp te maken voor een nieuw landgoed in laag-Heukelom nabij de Voorste Stroom. Het plangebied van ruim 15 hectare is gesitueerd tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk. Op de locatie was een varkenshouderij gevestigd met op aansluitende […]

NSW-rangschikking

Someren-Heide – 2010-2011 Nadat in 2009 het bestemmingsplantraject voor de vestiging van een nieuw landgoed aansluitend op het Plan Heihorsten was afgerond is de aanleg gestart. Vanuit de regeling rood voor groen is het mogelijk een landgoed op te richten en een nieuw landhuis te bouwen indien er voldoende nieuwe natuur wordt gerealiseerd. P15 werd […]

Landgoederen Beusichem

Beusichem 2010-heden De nieuwe landgoederen Bloemstuiver en ’t Rijsbosch maken deel uit van een gebiedsontwikkeling aan de westzijde van het stadje Beusichem. Er lag hier een reservering voor de uitbreiding van een industrieterrein. In plaats daarvan is een kleine uitbreiding van dit industrieterrein gecombineerd met de aanleg van twee geïntegreerde nieuwe landgoederen van 22,5 hectare, […]

Buitengebied in Ontwikkeling

Someren-Heikant – 2009-2011 In het kader van het provinciale programma Buitengebied in Ontwikkeling zijn op twee locaties, net buiten de bebouwde kom van Someren, een glastuinbouwbedrijf en een veeschuur herbestemd naar woningbouw met als extra bijdrage aan de plaatselijke leefbaarheid een ruime landschappelijke inpassing. Het grootste deel van de totaal bijna 7,2 hectare is groen […]