Landgoederen Beusichem

Beusichem 2010-heden

De nieuwe landgoederen Bloemstuiver en ’t Rijsbosch maken deel uit van een gebiedsontwikkeling aan de westzijde van het stadje Beusichem. Er lag hier een reservering voor de uitbreiding van een industrieterrein. In plaats daarvan is een kleine uitbreiding van dit industrieterrein gecombineerd met de aanleg van twee geïntegreerde nieuwe landgoederen van 22,5 hectare, het saneren van een voormalige boerderij (en bouw van 2 nieuwe woningen aldaar), de aanleg van waterberging en het realiseren van diverse paden. Op de twee landgoederen worden in totaal 12 nieuwe woningen gerealiseerd in drie clusters. Het inrichtingsplan volgt de ondergrond van het rivierengebied met bos en hakhout in het natte zuidelijke deel een centrale natte zone met waterplassen en poelen en een hoger gelegen deel met weiland en fruitbomen. Oude fruitbomen zijn geïntegreerd in het plan. Ruim 12 hectare is ingericht als nieuwe natuur. Middels een nieuwe brug worden de wandelpaden aangesloten op het naastgelegen recreatiegebied. P15 heeft het gehele proces begeleid vanaf de eerste schetsen tot en met de aanleg. Er is een inrichtingsplan opgesteld, alsook een bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan, een beheerplan, een beplantingsplan, aanlegtekeningen en een openstellingsplan. Verder is voor de eigenaren de NSW-rangschikking geregeld, een watervergunning voor aanpassing van het polderpeil verkregen en een zogenoemd klompenpad geïntegreerd in de wandelpaden binnen de landgoederenzone.