Project tag: inpassing

Transformatielocatie VAB

Asten – 2020-heden Aan de rand van het dorp Asten, tegenover het Museum Peel en Klok, staat een in onbruik geraakte boerderij. Om ongewenst gebruik te voorkomen is gezocht naar een mogelijke invulling van deze zogenoemde VAB-locatie (Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocatie). In opdracht van een lokale projectontwikkelaar is een verkavelingsplan gemaakt voor nieuwbouwwoningen ter plaatse van […]

Landschappelijke inpassing

Someren – 2020 Buurtschap De Hoef is gelegen net buiten de bebouwde kom van Someren, nabij de randweg. Dit buurtschap verandert van gebruik nu sinds enkele jaren de agrarische functies worden gestaakt. Er is een verschuiving gaande naar een woonfunctie. Zo zijn reeds stallen van intensieve veehouderijbedrijven vervangen door nieuwe huizen met ruime tuinen. De […]

Transformatie cultuurhistorisch erfgoed

Neerkant – 2019-heden P15 is door de eigenaars van een industrieel gebouw, een voormalige reinwaterkelder met opjaagstation, gevraagd de omvorming naar een woning mogelijk te maken. Daarvoor is eerst een cultuurhistorische analyse gemaakt van de locatie en het fenomeen reinwaterkelder. Dit heeft geresulteerd in een ruimtelijke strategie om met behoud van cultuurhistorische waarden dit erfgoed […]

One Room Hotel Suites

Heeswijk-Dinther – 2017-2018 In opdracht van de eigenaren van een bed and breakfast in Heeswijk is een plan gemaakt voor de omvorming van aanliggende gronden tot een one room boutique resort. P15 heeft hiervoor een inrichtingsplan gemaakt met telkens landschappelijk gelegen opzichzelfstaande suites in losse gebouwen binnen een groen raamwerk met hoge natuurwaarde. Verder heeft […]

Landgoed Laag-Heukelom

Oisterwijk – 2011-2018 Op basis van eerder ontworpen nieuwe landgoederen hebben de eigenaren van de betreffende gronden P15 verzocht een ontwerp te maken voor een nieuw landgoed in laag-Heukelom nabij de Voorste Stroom. Het plangebied van ruim 15 hectare is gesitueerd tussen Berkel-Enschot en Oisterwijk. Op de locatie was een varkenshouderij gevestigd met op aansluitende […]

Strandresort

Nieuwvliet-Bad – 2010-2013 In een polder aansluitend aan bestaande recreatieparken is voor een projectontwikkelaar een verkavelingsplan opgesteld met gethematiseerde clusters van recreatiewoningen rondom een centraal gelegen open plas (als herinnering aan een verdwenen kreek). Als vervolg op de eerdere werkzaamheden heeft P15 vervolgens geadviseerd over de beplanting en het beheer.  

Dierenpension De Peelrand

Ospel – 2009-2010 Een voormalige veehouderij in het buitengebied van Ospel -aan de rand van De Peel- is omgevormd naar een dierenpension. P15 is gevraagd deze transformatie vorm te geven en te adviseren over landschappelijke inpassing, aanplant en ontwatering.