Landgoedherstel

Klein-Zundert – 2012-heden

In 2012 heeft P15(stads)landschappen van de Provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen een plan te maken voor de herontwikkeling van het historische landgoed Vrede Oord in Zundert. Het doel was de ter plaatse gevestigde boomkwekerij uit te plaatsen en de daarbij vrijkomende gronden in te zetten voor herstel van het landgoed, natuurontwikkeling en watersysteemverbetering. Dit heeft geresulteerd in een herbestemming van de locatie waarbij er bouwmogelijkheden zijn gecreëerd om de verplaatsing van de kwekerijactiviteiten te financieren.

Het landgoed Vrede Oord is na het afgraven van het Brouwersmoer in 1662 gesticht als afsplitsing van het grotere landgoed De Moeren (1617). Na de deling van De Moeren werd een nieuwe boer-derij gebouwd naast de kruising van de Eikenlaan en de Lindelaan. Bij deze boerderij zijn vervolgens een Vlaamse Schuur, Wagenschuur en Bakhuisje opgetrokken. Afzijdig van het erf werd tussen 1782 en 1801 een herenhuis gebouwd tegen de zijkant van de boerderij, dat in 1962 is afgebroken.

Van het historische ensemble resten nu alleen nog de oude boerderij en de ruimtelijke context van de lanen en de Lentehof (een lustbosje). In 2020 is op verzoek van de eigenaar van het landgoed een plan gemaakt voor het cultuurhistorisch herstel van het gebouwen ensemble en de functionele invulling daarvan als onderdeel van een Centrum voor Bodem en Gezondheid.