Erftransformatie

Leusden – 2012

Het historische landgoed De Boom beslaat ruim 1.100 hectare en bestaat voornamelijk uit cultuurlandschap met boerderijen. De boerderij De Grift aan de uiterste westzijde van het landgoed is getransformeerd van agrarisch gebruik naar een woonfunctie. In het kader van deze erftransformatie is P15 door de rentmeester gevraagd de landschappelijk context, inpassing en beeldkwaliteit verder uit te werken.