Project tag: (groen) erfgoed

Transformatie cultuurhistorisch erfgoed

Neerkant – 2019-heden P15 is door de eigenaars van een industrieel gebouw, een voormalige reinwaterkelder met opjaagstation, gevraagd de omvorming naar een woning mogelijk te maken. Daarvoor is eerst een cultuurhistorische analyse gemaakt van de locatie en het fenomeen reinwaterkelder. Dit heeft geresulteerd in een ruimtelijke strategie om met behoud van cultuurhistorische waarden dit erfgoed […]

Kasteelpark

Pouzauges [F] – 2016 Een ondernemer, die een kasteeltje in Frankrijk had gekocht met als doel daar een hotel te realiseren, heeft in 2016 P15 opdracht gegeven de bestaande beplanting in het kasteelpark te inventariseren en beoordelen. Op basis van de inventarisatie ter plekke zijn voorstellen voor ingrepen in de parkaanleg gedaan met beplantings- en […]

Landgoedherstel

Klein-Zundert – 2012-heden In 2012 heeft P15(stads)landschappen van de Provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen een plan te maken voor de herontwikkeling van het historische landgoed Vrede Oord in Zundert. Het doel was de ter plaatse gevestigde boomkwekerij uit te plaatsen en de daarbij vrijkomende gronden in te zetten voor herstel van het landgoed, natuurontwikkeling en […]