Project tag: beeldkwaliteit

Landgoedherstel

Klein-Zundert – 2012-heden In 2012 heeft P15(stads)landschappen van de Provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen een plan te maken voor de herontwikkeling van het historische landgoed Vrede Oord in Zundert. Het doel was de ter plaatse gevestigde boomkwekerij uit te plaatsen en de daarbij vrijkomende gronden in te zetten voor herstel van het landgoed, natuurontwikkeling en […]

Erftransformatie

Leusden – 2012 Het historische landgoed De Boom beslaat ruim 1.100 hectare en bestaat voornamelijk uit cultuurlandschap met boerderijen. De boerderij De Grift aan de uiterste westzijde van het landgoed is getransformeerd van agrarisch gebruik naar een woonfunctie. In het kader van deze erftransformatie is P15 door de rentmeester gevraagd de landschappelijk context, inpassing en […]